2ο Εργαστηριακό Κέντρο Β' Πειραιά (Αίγινας)

 

eisodossek

 


Το Εργαστηριακό Κέντρο Αίγινας, αποτελεί αυτόνομη σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σκοπό έχει την εργαστηριακή υποστήριξη του ΕΠΑΛ Αίγινας (πρωινό ωράριο) και του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας (απογευματινό ωράριο). Ο ρόλος του δηλαδή, είναι ενταγμένος στο γενικότερο ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:

α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.

ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.

η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

ι) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και

ια) Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής − επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Κατά το σχολικό έτος 2013-14, στο Εργαστηριακό Κέντρο Αίγινας λειτούργησαν τα παρακάτω εργαστήρια: 

α) Ενιαίος Τομέας, Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια: 

  1. Μηχανολογικών Κατασκευών
  2. Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου
  3. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού
  4. Υδραυλικών & Θερμικών Εγκαταστάσεων
  5. Ηλεκτρολογίας
  6. Αυτοματισμού
  7. Ηλ/κών Εγκαταστάσεων 

β) Ενιαίος Τομέας Πληροφορικής, Κατασκευών, Υγείας και Πρόνοιας, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια: 

  1. Εφαρμογών Η/Υ
  2. Πληροφορικής
  3. Κτιριακών Έργων
  4. Βρεφονηπιοκομίας
  5. Ιατρικό – Βιολογικό
  6. Νοσηλευτικής